Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

4 /2016

Journale archive

EDITORIAL

Miovský, M., Popov, P.

[Dětská a dorostová adiktologie na prahu emancipace?]

[Child and adolescent addictology on the threshold of emancipation?]

Adiktologie, December, 16(4), 272-279.

 

ORIGINAL ARTICLES

Vavrysová, L., Charvát, M. (2016).

[Osobnostní rysy adolescentů v ústavní výchově dle dotazníku HSPQ ve srovnání s normou populace]

[Personality Traits of Adolescents Placed in Institutional Care in Comparison with the Population Norm Using the HSPQ Questionnaire]

Adiktologie, December, 16(4), 282–291.

 

Miovský, M., Popov, P.

[Evaluace přípravy a procesu pilotního projektu ambulance dětské a dorostové adiktologie]

[Planning and Process Evaluation of an Outpatient Addiction Treatment Clinic for Children and Adolescents as a Pilot Project]

Adiktologie, December, 16(4), 292–318.

 

Suchá, J., Dolejš, M., Skopal, O., Vavrysová, L.

[Míra impulzivity, úzkostnosti a agresivity u ne/rizikových studentů a studentek českých gymnázií]

[The Degree of Impulsiveness, Anxiety, and Aggression in Risk and Non-Risk Students at Czech Secondary Schools]

Adiktologie, December, 16(4), 320–328.

 

REVIEW ARTICLES

Miovský, M., Šťastná, L., Popov, P.

[Model struktury a činnosti ambulance dětské a dorostové adiktologie]

[Outpatient Addiction Treatment Clinic for Children and Adolescents: Programme and Activity Structure Model]

Adiktologie, December, 16(4), 330–341.

 

PRACTICE

Koranda, M.

[Dětské a dorostové detoxikační centrum (DaDDC)]

[Child and Adolescent Detoxification Centre (CaADC)]

Adiktologie, December, 16(4), 342–351.

 

Sedláčková, S., Dobrinič, K., Hamplová, L.

[Metodika péče o matky užívající návykové látky a jejich děti v projektu Slunečnicová zahrada]

[Methodology of the Care of Drug-using Mothers and Their Children in the “Sunflower Garden” Project]

Adiktologie, December, 16(4), 352–359.

 

CASE STUDIES

Chládková, N., Miovský, M.

[Adolescentní pacientka užívající návykové látky komorbidní s mentální bulimií: klinická kazuistická studie]

[Adolescent Substance User with Comorbid Bulimia Nervosa: Clinical Case Study]

Adiktologie, December, 16(4), 360–367.

 

Vondráčková, P., Ševčíková, A.

[Nadměrné užívání internetu pro sexuální účely: případová studie]

[Excessive Internet Use for Sexual Purposes: a Case Study]

Adiktologie, December, 16(4), 368–373.

 

SHORT REPORT

Kulhánek, A.

[Národní linka pro odvykání kouření – cesta k profesionalizaci]

[National Tobacco Quitline Czech Republic – a way to professionalization]

Adiktologie, December, 16(4), 374–377.