Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

3 /2016

Journale archive

EDITORIAL

Miovský, M.

[Obor adiktologie v mezinárodním kontextu]

[Addictology in international context]

Adiktologie, September, 16(3), 196-203

 

ORIGINAL ARTICLES

Hricová, L., Paulisová, E., Orosová, O.

[Riziko porúch stravovania a ich asociácie s rodom, psychologickými faktormi a inými formami rizikového správania medzi slovenskými vysokoškolákmi]

[The Risk of Eating Disorders and Its Associations with Gender, Psychological Factors and Other Forms of Risk Behaviour among Slovak University Students]

Adiktologie, September, 16(3), 206-215

 

Grohol, M.

[Alkohol a dopravné nehody – porovnanie ČR a SR]

[Alcohol and Road Traffic Accidents – Comparison of the Czech and the Slovak Republics]

Adiktologie, September, 16(3), 216-226

 

REVIEW ARTICLES

Nosková, K., Dovrtělová, G., Zendulka, O.

[Farmakologické interakce etanolu s nikotinem a kofeinem]

[Pharmacological Interactions of Ethanol with Nicotine and Caffeine]

Adiktologie, September, 16(3), 228-234

 

Doležalová, P.

[Perspektiva teorie citové vazby v léčbě závislostí dospělých klientů]

[The Perspective of Attachment Theory in the Treatment of Adults with Substance Use Disorders]

Adiktologie, September, 16(3), 236-244

 

Smékalová, E., Palová, K.

[Sociálně-emocionální učení na českých školách a preventivní program Druhý krok]

[Social-Emotional Learning in Czech schools and the Second Step Program]

Adiktologie, September, 16(3), 246-254

 

Postránecká, Z., † Čablová, L.

[Užívání návykových látek mezi lidmi se sluchovým postižením – psychologické determinanty: přehledová studie]

[Substance Abuse among People with Hearing Impairments – Psychological Determinants: a Review]

Adiktologie, September, 16(3), 256-267