Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

1 /2016

Journale archive

EDITORIAL

Sklenář, O.

[Úhrada zdravotní péče poskytované adiktologem se stala od roku 2016 realitou]

Adiktologie, March, 16(1), 4-5

 

ORIGINAL ARTICLES

Smolejová, E., Heretik ml, A., Hajdúk, M.

[Špecifiká temperamentu a charakteru pacientov závislých na alkoholu]

[Specific Features of the Temperament and Character of Alcohol-Dependent Patients]

Adiktologie, March, 16(1), 8-17

 

Česneková, M., Vacek, J.

[The Contribution of Hagiotherapy to Addiction Treatment: a Patient´s Perspective]

[Přínos hagioterapie v léčbě závislostí očima klientů]

Adiktologie, March, 16(1), 18-25

 

REVIEW ARTICLE

Orlíková, B., Csémy, L.

[Psychiatrická komorbidita u uživatelů metamfetaminu]

[Psychiatric Comorbidity in Metamphetamine Users]

Adiktologie, March, 16(1), 26-35

 

EDUCATION

Miovský, M., Gabrhelík, R., Libra, J., Popov, P., Pavlovská, A., Kalina, K., Miller, P. M., Grund, J.-P. C.

[The Prague Comprehensive Model of Academic Addictology (Addiction Scienceú Education]

[Pražský komprehenzivní model akademických studijních programů oboru adiktologie]

Adiktologie, March, 16(1), 36-49

 

PRACTICE

Šefránek, M.

[The Overdose Training and Take-Home Naloxone Scheme at the Lambeth Community Drug and Alcohol Service in London: From Research to Practice]

[Prevence předáckování a distribuce naloxonu v Lambeth Community Drug and Alcohol Service, Londýn: od výzkumu k praxi]

Adiktologie, March, 16(1), 50-57

 

Trantina, F.

[Svépomocné skupiny pro patologické hráče v České republice]

[Self-help Groups for Pathological Gamblers in the Czech Republic]

Adiktologie, March, 16(1), 58-62

 

RECENZE

Šťastná, L.

[Hendl, J. et al.: Statistika v aplikacích]

Adiktologie, March, 16(1), 63-64