Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

4 /2015

Journale archive

EDITORIAL

Vobořil, J.

[Hazardní hraní jako součást protidrogové politiky]

Adiktologie, 2015 December, 15(4), 292-294

 

ORIGINAL ARTICLES

Chomynová, P., Drbohlavová, B., Mravčík, M.

[The Czech Population´s Participation in Gambling]

[Rozsah hazardního hraní v České republice]

Adiktologie, 2015 December, 15(4), 298-308

 

Mravčík, V., Chomynová, P., Roznerová, T., Drbohlavová, B., Černý, J., Tion Leštinová, Z.

[Prevalence of Problem Gambling in the Czech Republic]

[Prevalence problémového hráčství v České republice]

Adiktologie, 2015 December, 15(4), 310-319

 

Mravčík, V., Černý, J., Roznerová, T., Licehammerová, Š., Tion Leštinová, Z.

[Characteristics of Problem Gamblers in Treatment in the Czech Republic: a Cross-sectional Questionnaire Survey]

[Charakteristiky léčených problémových hráčů v ČR: průřezová dotazníková studie]

Adiktologie, 2015 December, 15(4), 320-333

 

Roznerová, T., Mravčík, V.

[Gambling and Its Consequences – Qualitative Study of Pathological Gamblers]

[Hazardní hráčství a jeho dopady – kvalitativní výzkum patologických hráčů]

Adiktologie, 2015 December, 15(4), 334-341

 

Maierová, E., Charvát, M.

[Gambling Disorders in Treatment from the Perspective of the Inventory of Personality Styles and Disorders]

[Léčení patologičtí hráči z pohledu inventáře stylů a poruch osobnosti]

Adiktologie, 2015 December, 15(4), 342-352

Mravčík, V., Nechanská, B., Roznerová, T., Chomynová, P., Tion Leštinová, Z.

[Suicidality of Problem Gamblers in the Context of Psychiatric Comorbidity: Cohort Mortality Study]

[Sebevražednost problémových hráčů v kontextu psychiatrické komorbidity: kohortová studie mortality]

Adiktologie, 2015 December, 15(4), 354-364

 

Mravčík, V., Janíková, B., Roznerová, T., Nechanská, B., Kiššová, L., Tion Leštinová, Z.

[Treatment and Other Interventions for Disordered Gamblers in the Czech Republic]

[Léčba a další odborné služby pro patologické hráče v ČR]

Adiktologie, 2015 December, 15(4), 366-375

 

REVIEW ARTICLE

Drbohlavová, B., Špolc, M., Tion Leštinová, Z., Grohmannová, K., Mravčík, V.

[Social and Economic Consequences of Gambling]

[Socioekonomické souvislosti hazardního hraní]

Adiktologie, 2015 December, 15(4), 376-386

 

Rous, Z., Drbohlavová, B., Tion Leštinová, Z., Černý, J., Mravčík, V.

[Municipalities and the Regulation of the Gambling Market in the Czech Republic]

[Obce a regulace hazardního trhu v ČR]

Adiktologie, 2015 December, 15(4), 388-398

DISKUZE / DISCUSSION

MgA. Renata Hladná

[Rozhovor s Karlem Blahou, ředitelem odboru Státního dozoru nad sázkovými hrami a loteriemi Ministerstva financí ČR]

Adiktologie, 2015 December, 15(4), 399-400