Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

3 /2015

Journale archive

EDITORIAL

Miovský, M.

[Časopis Adiktologie oslavil 15 let od svého založení]

Adiktologie, 2015 November, 15(3), 196-199

 

ORIGINAL ARTICLES

Čablová, L., Geyerová, P., Vacek, J.

[Nutriční návyky a změny ve skladbě výživy u pacientů léčících se ze závislosti na alkoholu ve vybraných psychiatrických nemocnicích: Pilotní studie]

[Dietary Habits and Changes in Nutrition among Patients Recovering from Alcohol Addiction in Selected Psychiatric Hospitals in the Czech Repoblic: A Pilot Study]

Adiktologie, 2015 November, 15(3), 204-214

 

Gajdošová, B., Orosová, O., Benka, J.

[Plasticita a stabilita ako osobnostné faktory vyššieho radu, autonómia a problematické používanie internetu u vsokoškolákov]

[Plasticity and Stability as Higher-order Personality Factors, Autonomy, and Problematic Internet Use among University Students]

Adiktologie, 2015 November, 15(3), 216-224

 

Kopecký, K., Szotkowski, R.

[Kyberšikana a další formy rizikového chováníčeských dětí v prostředí internetu]

[Cyberbullying and Other Forms of Risky Behaviour on the Internet by Czech Children]

Adiktologie, 2015 November, 15(3), 226-233

 

Dvořáková, H., Králíková, E., Rameš, J.

[Informovanost a zájem českých médií o užívání tabáku]

[Czech Media Knowledge and Interest of Tobacco Use]

Adiktologie, 2015 November, 15(3), 234-241

 

Frýbert, J., Ackrmannová, M.

[Preference jednotlivých opioidů mezi klienty spolku Ulice – Agentura sociální práce]

[Preferences for Particular Opioids among Clients of the Ulice Social Work Agency]

Adiktologie, 2015 November, 15(3), 242-251

 

REVIEW ARTICLE

Vondráčková, P.

[Modely vzniku a vývoje závislosti na internetu]

[Models of Internet Addiction]

Adiktologie, 2015 November, 15(3), 252-262

 

Rotchford, J. K.

[An Informal Review of Opioid Dependence (Addiction) Associated with Chronic Opioid Analgesic Therapy (COAT) for Chronic Pain]

[Přehled poznatků o závislosti na opioidech související s dlouhodobým podáváním opioidních analgetik při léčbě chronické bolesti]

Adiktologie, 2015 November, 15(3), 264-278

 

Dovrtělová, G., Nosková, K., Zendulka, O.

[Farmakologické interakce etanolu s vybranými zneužívanými nelegálními látkami]

[Pharmacological Interactions of Ethanol with Selected Illegal Substances of Abuse]

Adiktologie, 2015 November, 15(3), 280-288