Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

1 /2015

Journale archive

EDITORIAL

Miovský, M.

[Čas reflexe a zastavení]

[Talking time to stop and reflect]

Adiktologie, 2015 March, 15(1), 4-7.

 

PŮVODNÍ PRÁCE

Maierová, E., Charvát,M., Miovský, M., Šťastná, L.

[Preventrure : Adaptation and Pilot Implementation of a Targeted Brief Intervention in the Czech Setting-Process Evaluation Study]

[Evaluace procesu české adaptace programu cílené krátké intervence PreVenture a jeho pilotní implementace pro žáky základních škol]

Adiktologie, 2015 March, 15(1), 12-32.

 

PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK

Orosová, O.

[Mediation Analysis in Substance Use Prevention]

[Mediační analýza v prevencii užívania návykových látok]

Adiktologie, 2015 March, 15(1), 34-47.

 

Gabrhelík, R.

[School-based Prevention Reporting System]

[Systém výkaznictví aktivit školské prevence]

Adiktologie, 2015 March, 15(1), 48-60.

 

Miovský, M.

[The Development of the National System of School-based Prevention of Risk Behaviour in the Czech Republic: Reflections on the outcomes of a 15-year process]

[Vývoj národního systému školské prevence rizikového chování v České republice: Reflexe výsledků 15letého procesu tvorby]

Adiktologie, 2015 March, 15(1), 62-87.

 

Miovský, M., Gabrhelík, R.

[Structure of an Implementation Plan for the National System of School-based Prevention of Risk Behaviour in the Czech Republic for 2015-2025]

[Struktura návrhu implementačního plánu národního systému školské prevence rizikového chování v České republice pro období 2015-2025]

Adiktologie, 2015 March, 15(1), 88-105.