Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

3 /2014

Journale archive

EDITORIAL

Gabrhelík, R., Miovský, M.

[Doctoral Study Programme in Addictology]

[Doktorský studijní program adiktologie]

Adiktologie, 2014, December 14(3), 204-206

 

Libra, J.

[What we are Talking about when we Talk about Addictology]

[O čem mluvíme, když mluvíme o adiktologii]

Adiktologie, 2014, December 14(3), 207-208

 

ORIGINAL ARTICLES

Drápalová, E., Běláčková, V.

[Risk Perception of New Psychoactive Substances (“Legal Highs”) among their Users]

[Vnímání rizikovosti nových psychoaktivních látek neboli “sběratelských předmětů” jejich uživateli]

Adiktologie, 2014, December 14(3), 212-227

 

Kalina,K., Rubášová, E., Miovský, M., Čablová, L., Šťastná, L.

[The Effects of ADHD on the Process and Outcome of Drug Treatment in [Therapeutic Communities in the Czech Republic – a Pilot Study]

[Vliv ADHD na proces a výstupy léčby u klientů terapeutických komunit pro drogově závislé v České republice – pilotní studie]

Adiktologie, 2014, December 14(3), 228-246

 

Pavlovská, A.

[Experience of Clients in Prague Aftercare Centres with their Opportunities on the Labour Market]

[Zkušenosti klientů doléčovacích center v Praze s uplatněním na trhu práce]

Adiktologie, 2014, December 14(3), 248-262

 

REVIEW ARTICLES

Pushkina, N., Šustková-Fišerová,M.

[Pre-clinical Addiction Research: Selected Methods]

[Vybrané metody preklinického výzkumu v adiktologii]

Adiktologie, 2014, December 14 (3), 264-283

 

Brenza, J., Gabrhelík, R.

[Use of Opioid and Stimulant Medications in the Czech Socialist Republic before the “Discovery” of the Clandestine Manufacturing of Locally-specific Stimulants and Opiates]

[Vývoj užívání léčiv v České socialistické republice v období před “objevem” postupů pokoutní výroby pervitinu a braunu]

Adiktologie, 2014, December 14(3), 284-293

 

Miovský, M., Gabrhelík, R., Libra, J., Popov, P., Pavlovská,A.

[The Draft Strategy for Addiction Science and Research in the Czech Republic]

[Návrh koncepce vědy a výzkumu v oboru adiktologie v České republice]

Adiktologie, 2014, December 14(3), 294-308

 

Miovský, M.,Kalina, K., libra, J., Popov, P., Pavlovská, A.

[Education in Addictology in the Czech Republic: the Scope and Role of the Proposed System]

[Rámec a role Koncepce vzdělávání v oboru adiktologie v České republice]

Adiktologie, 2014, December 14(3), 310-328

 

Školníková, M., Miovský,M.,Čablová, L., Šťastná, L.

[ADHD: Childhood ADHD Persisting intoAdulthood and impact on the Quality of Life of Substance Users]

[Vývoj diagnózy ADHD, její přechod z dětství do dospělosti a vliv na kvalitu života u uživatelů návykových látek]

Adiktologie, 2014, December 14(3), 332-346

 

DISCUSSION

Nepustil, P., Larisch, J., Černý, J.

[Několik výhrad ke koncepci adiktologických služeb]

Adiktologie, 2014, December 14(3), 329-331