Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

2 /2014

Journale archive

EDITORIAL

[Miovský, M.,]

Adiktologie, 2014 Juni, 14(2), 112-113

 

ORIGILAL ARTICLES

Gabrhelík, R., Calafat, A., Sumnall,H., Brezna, J., Juan, M., Mendes, F., Harlsson Radelius, E., Talic, S., Csémy, L., EFE Group

[(Self) Organization Potential of European parents to Prevent Children from Alcohol, Tobacco and Other Drug Use]

[Potenciál evropských rodičů k (samostatnému) vyvíjení aktivit v zájmu ochrany svých dětí před užíváním alkoholo, tabáku a dalších návykových látek]

Adiktologie, 2014 Juni, 14(2), 116-124

 

Javakhishvili, D.J., Javakhishvili, N., Miovský, M., Razmadze, M.,Kandelaki,N.

[Piloting the Comprehensive Social Influelce (“Unolugged”) Programme in Georgia: a Formative Study]

[Pilotní ověřování pilotního programu vycházejícího z modelu komplexního vlivu sociálního prostředí (“Unplugged”) v Gruzii: formativní evaluace]

Adiktologie, 2014 Juni, 14(2), 126-133

 

Janovská, A., Orosová, O., Jurystová, L.

[Rizikové správanie vysokoškolákov v kontexte vybraných sociodemografických charakteristík – porovnanie štyroch krajín v rámci medzinárodnej šúdie SLiCe]

[Risk Behaviour of University Students in the Context Selected Socio-demographic Characteristics – Comparison of Four Countries as Part of the SliCE International Study]

Adiktologie, 2014 Juni, 14(2), 134-144

 

Wolt, R., Halama, P.

[Vzťahová vazba v kontexte rizikového užvania alkoholu, nelegálnych drog a interpersonálnych problémov]

[Attachment in the Context of the Risky Use of Alcohol and Illegal Drugs and Interpersonal Problems]

Adiktologie, 2014 Juni, 14(2), 146-157

 

Samková, D., Dolejš, M.

[Smysl života u závislých na alkoholu a jejich osobnostní charakteristiky]

[Meaning of life for People Addicted to Alcohol and Their Personality Characteristic]

Adiktologie, 2014 Juni, 14(2), 158-166

 

REVIEW ARTICLES

Kajanová, A., Hajduchová, H.

[Romská minorita a návykové látky v České republice a na Slovensku]

[The Roma Minority and Substance Abuse in the Czech and Slovak Republics]

Adiktologie, 2014 Juni, 14(2), 168-172

 

Zapletalová, J., Šejvl, J.

[Etické a právní faktory testování na přítonost návykových látek ve školském prostředí]

[Ethical and Legal Aspects of Testing for Addictive Substances in the School Environment]

Adiktologie, 2014 Juni, 14(2), 174-182

 

CASE STUDY

Titman Staňková, N., Titman, M.

[Kazuistika organizace zaměřená na vývoj komunikace s klienty v Nízkoprahovém středisku Drop In, o.p.s., s analýzou za využití konceptů transakční analýzy]

[Case Study of an Organisation Focused on the Development of Communication with Clients at the Drop i o.p.s. Low-thresholh Centre Combined with Analysis using the Concepts of Transactional Analysis]

Adiktologie, 2014 Juni, 14(2), 184-191

 

NETAD

[Nízkoprahové služby pro uživatele drog – terénní programy a kontaktní centra]

Adiktologie, 2014 Juni, 14(2), 193-197