Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

1 /2013

Journale archive

EDITORIAL

Sklenář, O.

[919 – Zdravotní výkony adiktologa]

Adiktologie, 2013 March, 13(1), 4–5.

 

ORIGINAL ARTICLES

Lužný, J., Bičan, V., Honzák, F., Výrostková, O., Blažková, M., Pospíšilová, I., Indráková, A., Dedek, M.

Prevalence syndromu závislosti na alkoholu u seniorů hospitalizovaných na gerontopsychiatrickém lůžku Psychiatrické léčebny Kroměříž – srovnání let 2001 a 2011.

[The Prevalence of Alcohol Dependence Syndrome among Seniors Hospitalised in the Psychogeriatric Wards of the Kromeriz Psychiatric Hospital – comparison of the years 2001 and 2011.]

Adiktologie, 2013 March, 13(1), 8–13.

 

Kohoutová, I.

Odhad vlivu konzumace alkoholu na úmrtnost v České republice.

[Estimated Impact of Alcohol on Mortality in the Czech Republic.]

Adiktologie, 2013 March, 13(1), 14–23.

 

REVIEW ARTICLES

Nevoralová, M., Šťastná, L.

Indikovaná primární prevence užívání návykových látek v praxi.

[Indicated Prevention of Substance Use in Practice.]

Adiktologie, 2013 March, 13(1), 24–37.

 

Šejvl, J., Oktábec, Z.

Šalvěj divotvorná – část 1.

[Salvia Divinorum – Part 1.]

Adiktologie, 2013 March, 13(1),  38–44.

 

Šejvl, J., Oktábec, Z.

Šalvěj divotvorná – část 2.

[Salvia Divinorum – Part 2.]

Adiktologie, 2013 March, 13(1), 46–53.

 

Lečbych, M.

Kritická úvaha o konceptu závislosti na internetu.

[Critical Reflections on the Concept of Internet Addiction.]

Adiktologie, 2013 March, 13(1), 54–60.

 

CASE STUDY

Vondráčková, P.

Vztahová vazba a poruchy vyvolané užíváním alkoholu.

Vztahová vazba a poruchy vyvolané užíváním alkoholu.

Adiktologie, 2013 March, 13(1), 62–70.

 

NETAD

Šejvl, J., Miovský, M.

Regionální konference a kulatý stùl – Děti a dospívající v adiktologických službách.

Adiktologie, 2013 March, 13(1), 73–76.