Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

3 /2012

Journale archive

EDITORIAL

Gabrhelík, R.,Miovský, M.

[Vážení čtenáři…..]

[Dear Readers…..]

Adiktologie, 2012 September, 12(3), 168-171

 

ORIGINAL ARTICLES

Pavlas Martanová, V.

[Development of the Standards and the certification process in primary prevention – an evaluation study]

[Vývoj Standardů a procesu certifikace v primární prevenci – evaluační studie]

Adiktologie, 2012 September, 12(3), 174-188

 

Charvát, M., Jurystová, L., & Miovský, M.

[Four-level model of qualifications for the practitioners of the primary prevention of risk behaviour in the school system]

[Čtyřůrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství]

Adiktologie, 2012 September, 12(3), 190-211

 

Miovský, M., Skácelová, L., Čablová, L., Veselá, M., Zapletalová, J.

[School-based prevention of risk behaviour: proposed structure, scope, and content of the Basic Preventive Programme]

[Návrh struktury, rozsahu a obsahu Minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy]

Adiktologie, 2012 September, 12(3), 212-231

 

REVIEW ARTICLE

Gabrhelík, R., Miovský, M.

[Basic texts for the further development of prevention created as part of the VYNSPI Project: Textbook, Dictionary, and Examples of Good Practice]

[Základní texty pro další rozvoj prevence vzniklé v projektu VYNSPI: učebnice, slovník, příklady dobré praxe]

Adiktologie, 2012 September, 12(3), 232-243

 

Nevoralová, M., Pavlovská, A., Šťastná, L.

[Evaluation of the school-based primary prevention of risk behaviour in the Czech Republic]

[Evaluace aktivit školní primární prevence rizikového chování v České republice]

Adiktologie, 2012, September, 12(3), 244-255

 

Šejvl, J.

[Právní problematika rizikového chování pro pedagogické pracovníky základních a středních škol]

[Legal Aspects of Risk Behaviour for the Educational Staff of Basic and Secondary Schools]

Adiktologie, 2012 September, 12(3), 256-260

 

EDUCATION

Šejvl, J.

[Vzdělávání v právní problematice rizikového chování pro ředitele a zástupce ředitelů základních a středních škol]

[Risk Behaviour-Related Legal Training for Head Teachers and Deputy Head Teachers of Basic and Secondary Schools]

Adiktologie, 2012 September, 12(3), 262-265

 

NETAD

Mann, K. F.

[Proč potřebujeme Evropskou federaci společností pro studium závislostí?]

Adiktologie, 2012 September, 12(3), 271-272