Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

5 /2011

Journale archive

EDITORIAL

Novotný, V.

[Adiktologická spolupráca na oboch brehoch Moravy]

Adiktologie, 2011 November, 11(4), 197-197

PŮVODNÍ PRÁCE / ORIGINAL ARTICLE

PŘEHLEDOVÝ ČLÁNEK / REVIEW ARTICLE

Miovský, M., Šťastná, L., Gabrhelík, R., Jurystová, L.

[Evaluace primárně preventivních intervencí v ČR: Realizované výzkumné studie]

[Evaluation of the Drug Prevention Interventions in the Czech Republic]

Adiktologie, 2011 November, 11(4), 236-247

Gabrhelík, R.

[Krátký přehled účinků „tanečních drog“: MDMA, ketamin a GHB]

[A Brief Overview of the Effects of „Club Drugs“: MDMA, Ketamine, and GHB]

Adiktologie, 2011 November, 11(4), 248-254

DISKUSE / DISKUSION

Pavlovská, A.

[Etické otázky činnosti iniciativy Project Prevention]

[Ethical Issues of the Project Prevention Initiative]

Adiktologie, 2011 November, 11(4), 256-264