Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

4 /2011

Journale archive

EDITORIAL

Zima, T., Miovský,M., Popov, P.

[Vážení čtenáři, …..]

Adiktologie, 2011 December, 11(4s), 5-6

ORIGINAL ARTICLES

Novák, P.,Miovský, M.,Vopravil, J.,Gabrhelík, R., Jurystová, L.

[Efektivita školního primárněpreventivního programu Unplugged zaměřeného proti užívání konopí]

[The Effectiveness of the School-based Unplugged Primary Prevention Programme on Cannabis Use]

Adiktologie, 2011 December, 11(4s), 10-16

 

Šafránková, M., Vacek, J.

[Souvislosti užívání konopných drog se sociometrickým statusem studenta ve školní třídě: případová studie]

[Correlations between Cannabis Use and Students’ Sociometric Status in the Class: A Case Study]

Adiktologie, 2011 December, 11(4s), 18-27

 

Běláčková, V., Zábranský, T.

[Pěstování léčebného konopí – analýza zahraničních zkušeností z regulačního a ekonomického hlediska]

[Medicinal Marijuana Growing – Analysis of International Experience from the Regulative and Economic Perspective]

Adiktologie, 2011 December, 11(4s), 28-39

 

Spůrová, N., Kalina, K.,Vacek, J.

[Sebemedikace konopím u onkologicky nemocných: kvalitativní sonda]

[Cannabis Self-medication in Cancer Patients: A Qualitative Probe]

Adiktologie, 2011 December, 11(4s), 42-47

 

CASE STUDY

Minařík, J., Gabrhelík, R.

[Farmakoterapie závislosti na metametaminu]

[Pharmacotherapy of Methamphetamine Dependence]

Adiktologie, 2011 December, 11(4s), 48-52

 

KRÁTKÉ SDĚLENÍ / BRIEF COMMUNICATION

Vopravil, J.

[Odhad velikosti trhu s konopnými drogami a pervitinem]

[Cannabis and Pervitin Market Size Estimation]

Adiktologie, 2011 December, 11(4s), 54-59

 

DISKUSE

Hanuš, L.O.

[Vyléčí konopí rakovinu?]

Adiktologie, 2011 December, 11(4s), 60-67