Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

2 /2011

Journale archive

EDITORIAL

Běláčková, V., Mravčík, V., Zábranský, T.

[Nové drogy jako nová výzva protidrogové politiky]

Adiktologie, 2011 August, 11(2), 65-68

ORIGINAL ARTICLE

Kiššová, L., Mravčík, V.

[Evaluace Národní strategie protidrogové politiky na období 2005–2009. Výzkumný design a souhrn hlavních výsledků]

[Evaluation of the 2005-2009 Czech Drug Policy Strategy: Research Design and the Summary of the Main Results]

Adiktologie, 2011 August, 11(2), 72-808

 

REVIEW ARTICLE

Šejvl, J.

[Kokain (2. část)]

[Cocaine – Part 2]

Adiktologie, 2011 August, 11(2), 82-90

 

Čablová, L., Šťastná, L., Charvát, M., Maierová, E., Endrödiová, L., Dolejš, M.

[Preventure – metoda krátké cílené intervence]

[Preventure – Targeted Brief Intervention Method]

Adiktologie, 2011 August, 11(2), 92-98

 

ORIGINAL ARTICLE

Gabrhelík, R., Miovský, M.

[History of Self-help and ‘Quasi-Self-Help’ Groups in the Czech Republic: Development and Current Situation in the Institutional Context of Drug Services]

[Historie svépomocných a „kvazi-svépomocných“ skupin v České republice: Vývoj a současný stav v institucionálním kontextu služeb pro uživatele drog]

Adiktologie, 2011 August, 11(2), 100-112

DISCUSSION 

Šejvl, J.

[Možnosti studia soudních spisů k publikačním účelům]

Adiktologie, 2011 August, 11(2), 113-114

 

Riesel, P.

[Esej o přání a úsilí modernizovat léčbu pacientů závislých na drogách v Psychiatrické léčebně Horní Beřkovice]

Adiktologie, 2011 August, 11(2), 115-122

NECROLOG 

Kalina, K.

[In memoriam MUDr. Karel Hampl, CSc. 1929–2011]

Adiktologie, 2011 August, 11(2), 123-124