Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

4 /2010

Journale archive

EDITORIAL

Zábranský, T.

[Městské protidrogové poltiky v Praze]

Adiktologie, 2010 December, 10(4), 205-208

 

[Pražská deklarace ( o principech účinné protidrogové politiky)]

[Pragie Declaration (On the principles of effective local drug policies)]

Adiktologie, 2010 December, 10(4), 209-211

 

ORIGINAL ARTICLES

Vacek, J., Šťastná, L., Miovský, M., Adámková, T., Šejvl, J., Holcnerová, P.

[Užívání těkavých látek dětmi etnických minorit: výsledky pilotní sdutie]

[Use of Volatile Substances by Children from Ethnic Minorities: Results of a Pilot Study]

Adiktologie, 2010 December, 10(4), 214-225

 

Nechutný, T., Morávek, J.

[Konec konopné kariéry očima někdejších náruživých uživatelů]

[Cannabis Cessation in the Eyes of Former Committed Users]

Adiktologie, 2010 December, 10(4), 226-235

 

STUDENT PAPER

Maierová, E.

[Motivace uživatelek návykových látek v nařízené ochranné léčbě a dobrovolné léčbě]

[Motivation of Female Drug Users in Comoulsory and Voluntary Treatment]

Adiktologie, 2010 December, 10(4), 236-245

 

REVIEW ARTICLES

Šejvl, J.

[Kokain (1. část)]

[Cocaine – Parl 1]

Adiktologie, 2010 December, 10(4), 246-251

 

Mladá, K, Pavlovská, A., Novák, P.

[Vybrané harm reduction služby v Berlíně]

[Selected Harm Reduction Services in Berlin]

Adiktologie, 2010 December, 10(4), 252-258

 

DISCUSSION

EMCDDA

[Hraniční množství z hlediska drogových deliktů]

Adiktologie, 2010 December, 10(4), 260-265