Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

5 /2009

Journale archive

EDITORIAL

Popov, P.

[Na prahu roku nového]

Adiktologie, 2009 December, 9(4), 189-190

 

Mravčík, V.

[Vychází poslední číslo Adiktologie v roce 2009…]

Adiktologie, 2009 December, 9(4), 191-192

 

PŮVODNÍ PRÁCE / ORIGINAL ARTICLE

Novák, P., Miovský, M., Šťastná, L.

[Mediální obraz konopných drog v souvislosti s kriminální činností]

[The Media Portrayal of Cannabis in Relation to Criminal Activities]

Adiktologie, 2009 December, 9(4), 196-203

 

Orosová, O., Gajdošová, B.

[Vzťah faktorov sociálnej inteligencie, normatívnych očakávaní a vnímanej dostupnosti k výskytu užívania legálnych návykových látok medzi dospievajúcimi]

[The Association of Social Intelligence Factors, Normative Expectations, and Perceived Accessibility with legal Drug]

Adiktologie, 2009 December, 9(4), 204-211

 

Kajanová, A., Mrhálek, T.

[Užívání návykových látek jako sociální determinanty zdraví vybraných romských rodin]

[Addictive Substance use as a Social Determinant of Health in Selected Romani Families]

Adiktologie, 2009 December, 9(4), 214-220

 

KAZUITIKA / CASE STUDY

Majzlíková, J.

[Užívání návykových látek v rané adolescenci]

[Drug Use in Early Adolescence]

Adiktologie, 2009 December, 9(4), 222-227

 

DISKUSE / DISCUSSION

Balster, R. L., Cruz, S. L., Howard, M. O., Dell, C. A., Cottler, L. B.

[Klasifikace problémově užívaných inhalantů]

Adiktologie, 2009 December, 9(4), 228-233