Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

2 /2009

Journale archive

EDITORIAL

Radimecký, J.

[Editorial aneb Zpráva o stavu Unie pod českým předsednictvím]

Adiktologie, 2009 Juni, 9(2), 69-70

 

ORIGINAL ARTICLES

Gabrhelík, R., Miovský, M.

[Možnosti a meze současného využití sítě lékáren z hlediska jejich participace na nízkoprahových veřejnozdravotních intervencích v rámci adiktologických služeb]

[The Use of the Current Network of Pharmacies for Low-Threshold Public Health Interventions as Part of Addiction Treatment Services: Possible Benefits  and Limitations]

Adiktologie, 2009 Juni, 9(2), 74-84

 

Adámková, T., Jurystová, L., Gabrhelík, R., Miovská, L., Miovský, M.

[Primární prevence na školách zapojených do projektu EUDAP2]

[Primary Prevention in Schools Involved in the EUDAP 2 Project]

Adiktologie, 2009 Juni, 9(2), 86-94

 

REVIEW ARTICLES

Adámková, T., Vondráčková, P., Vacek, J.

[Užívání alkoholu u vysokoškolských studentů] 

[Alcohol Use among College and University Students]

Adiktologie, 2009 Juni, 9(2), 96-103

 

REVIEW ARTICLES

Zábranský, T.

[Methamphetamine in the Czech Republic]

Adiktologie, 2009 Juni, 9(2), 106-118

 

DISCUSSION

Nešpor, K.

[Léčba deliria tremens]

Adiktologie, 2009 Juni, 9(2), 120-121