Addictology

Adiktologie

PROFESSIONAL JOURNAL FOR RESEARCH INTO ADDICTION AND ITS PREVENTION AND TREATMENT

CURRENT JOURNAL ISSUE

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

4 /2004

Journale archive

EDITORIAL

[Hanuš, L.O.]

Adiktologie, 2001 December, 4(4), 457-461

 

PŮVODNÍ PRÁCE / ORIGINAL ARTICLES

Landa, L., Šlais, K.,Šulcová, A.

[Kanabinoid metanandamid vyvolává u myší zkříženou senzitizaci k agresivnímu účinku metamfetaminu, ne však morfinu]

[Cannabinoid methanandamide elicites cross-sensitization to methamphetamine but not morphine antiaggressive effects in mice]

Adiktologie, 2001 December, 4(4), 466-473

 

Sivek, V., Miovská, L., Miovský, M.

[Obraz uživatů a užívání konopných drog v českých médiích v roce 2003]

[The Image of Cannabis Drugs Use and Their Users Presented by the Czech Media in 2003]

Adiktologie, 2001 December, 4(4), 474-491

 

Newcombe, R.D.

[Does Cannabis use cause Psychosis? A Study of Trends in Cannabis use and Psychosis in England, 1995-2003]

Adiktologie, 2001 December, 4(4), 492-507

 

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY / REVIEW ARTICLES

Hanuš L.O.

[Bude konopí legálím lékem? Příspěvky české vědy k výzkumu konopí]

[Does Cannabis use cause Psychosis? A Study of Trends in Cannabis use and Psychosis in England, 1995-2003]

Adiktologie, 2001 December, 4(4), 510-523

 

KRÁTKÁ SDĚLENÍ / BRIEF COMMUNICATION 

Vacek,J.

[Klasifikace prožitku akuní intoxifikace konopnými drogami: klinické souvislosti s drogovou kariérou]

[Classification of Experience of Acute Cannabis Intoxication: Clinical Connections with Drug Career]

Adiktologie, 2001 December, 4(4), 526-542

 

Miovská, L., Miovský, M.

[Paměťové funkce u uživatelů konopných drog]

[Memory Function in Cannabis Users]

Adiktologie, 2001 December, 4(4), 544-553